Authentiek Leiderschap

Man of vrouw zijn vormt een van de meest sterke identificaties van ons als mens. Nog voordat je een naam krijgt, ligt deze identiteit al vast. Vanaf dat moment maak je onlosmakelijk onderdeel uit van het collectief mannen of vrouwen.

De man is helaas verantwoordelijkheid voor een groot gedeelte van de huidige disbalans in de wereld. De uitkomsten daarvan zijn zichtbaar in de top van het bedrijfsleven, de politiek, de manier waarop we met vrouwen omgaan en in ons klimaat. Resultaatgerichtheid en het richten op kortetermijnbelang zijn van oudsher eigenschappen die worden toegedicht aan mannen. Ook in de hiervoor genoemde issues. Het is inmiddels een gedateerd beeld van de man waar nog krampachtig aan vast wordt gehouden

Potentieel benutten
In mijn optiek is dit beperkte beeld niet terecht. Je hebt immers meer in huis dan alleen resultaatgerichtheid en het nastreven van kortetermijnsuccessen. Toch blijft dit potentieel vaak nog onbenut. Er is niets mis met resultaatgerichtheid en het nastreven van kortetermijnsuccessen. Echter, wanneer je de langere termijnconsequenties of implicaties voor de omgeving onvoldoende meeweegt, leidt dit tot destructieve keuzes.

Persoonlijk leiderschap
Wij mannen staan nu voor de opgave om een nieuwe, meer volwassen vorm van persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Dat betekent onder andere dat je keuzes maakt door na te gaan wat de impact daarvan is op de langere termijn. Dat je jouw intuïtieve kwaliteiten meer leert ontwikkelen en leert om je vooronderstellingen te laten uitdagen door anderen. En soms zelfs toe te geven dat je iets niet weet.

Archetypische kwadranten
Vanuit BolsterKracht maken we gebruik van een model voor authentiek leiderschap. Dit model dat is gebaseerd op het werk van Gillette & Moore, bestaat uit vier archetypische kwadranten met ieder een positieve en negatieve pool. Authentiek leiderschap bevindt zich in het midden van deze polen. Het model maakt je bewust van je gedrag en maakt zichtbaar waar groei mogelijk is.

Figuur 1: Model voor Authentiek Leiderschap

De vier kwadranten zijn:

IQ (De Koning)
Dit kwadrant staat voor het vermogen tot logisch nadenken. Wanneer het verstand op een juiste manier wordt ingezet -niet vanuit het eigenbelang van de koning, maar voor het goede van het volk- is dit een krachtig instrument dat richting geeft aan grootse veranderingen.

FQ (De Krijger)
Dit kwadrant staat voor de fysieke kracht in ons. Wanneer boosheid en temperament niet langer worden onderdrukt maar worden geleid, worden doelen eenvoudig gerealiseerd en neemt resultaatgerichtheid toe.

SQ (De Mysticus)
Spirituele intelligentie is richtinggevend voor je persoonlijke groei. Het stelt je in staat om je over te geven aan zaken die groter zijn dan je alleen rationele vermogens. En meer te vertrouwen op je intuïtie. Bovendien kun je beter reflecteren op hoe je handelt in het dagelijks leven.

EQ (De Minnaar)
Emotionele intelligentie is een belangrijk aspect van de volwassen mannelijke persoonlijkheid. Als gevolg van het mannelijke stigma (niet voelen) is dit kwadrant vaak nog onderontwikkeld. Op een volwassen manier omgaan met je emoties en die van anderen maakt je bijzonder krachtig en weerbaar.

Persoonlijke ontwikkeling
Ik kan mij voorstellen dat je nieuwsgierig bent geworden naar waar jij staat in dit model. Want als je dat eenmaal weet, kun je stappen maken in je persoonlijke ontwikkeling. Uiteindelijk maakt deze ontwikkeling je leven makkelijker, zowel op de werkvloer als privé. Als trainer en coach vind ik het belangrijk dat mannen de mogelijkheid hebben om zichzelf te ontwikkelen en zichzelf niet blijven conformeren naar hoe anderen naar hen kijken. Het is tijd dat we uit de bestaande hokjes stappen en leren hoe we het op alle vlakken beter kunnen doen.