Authentiek Leiderschap

Man of vrouw zijn vormt een van de meest sterke identificaties van ons als mens. Nog voordat je een naam krijgt, ligt deze identiteit al vast. Vanaf dat moment maak je onlosmakelijk onderdeel uit van het collectief mannen of vrouwen.

Mannen worden helaas nog te vaak gezien als de oorzaak van de huidige disbalans in de wereld. De uitkomsten daarvan zijn zichtbaar in de top van het bedrijfsleven, de politiek, de manier waarop we met vrouwen omgaan en in ons klimaat. Resultaatgerichtheid en het richten op kortetermijnbelang zijn van oudsher eigenschappen die worden toegedicht aan mannen. Dit is inmiddels een gedateerd beeld van de man waar nog maar al te vaak vast wordt gehouden

Potentieel benutten
In mijn optiek is dit beperkte beeld niet terecht. Je hebt immers meer in huis dan alleen resultaatgerichtheid en het nastreven van kortetermijnsuccessen. Toch blijft dit potentieel vaak nog onbenut. Er is niets mis met resultaatgerichtheid en het nastreven van kortetermijnsuccessen. Echter, wanneer je de langere termijnconsequenties of implicaties voor de omgeving onvoldoende meeweegt, leidt dit tot destructieve keuzes.

Persoonlijk leiderschap
Wij mannen staan nu voor de opgave om een nieuwe, meer volwassen vorm van persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Dat betekent onder andere dat je jouw intuïtieve kwaliteiten ontwikkelt en verantwoordelijkheid neemt over jouw keuzes op de langere termijn. Daarbij helpt het om je vooronderstellingen uit te laten dagen door anderen, kwetsbaarheid als kracht te ontwikkelen en soms toe te geven dat je iets niet weet.

Archetypische kwadranten
Vanuit BolsterKracht maken we gebruik van een model voor authentiek leiderschap. Dit model dat is gebaseerd op het werk van Gillette & Moore, bestaat uit vier archetypische kwadranten met ieder een positieve en negatieve pool. Authentiek leiderschap bevindt zich in het midden van deze polen. Het model maakt je bewust van je gedrag en maakt zichtbaar waar groei mogelijk is.

Figuur 1: Model voor Authentiek Leiderschap

De vier kwadranten zijn:

IQ (De Koning)
Dit kwadrant staat voor het vermogen tot logisch nadenken. Wanneer de ratio op een juiste manier wordt ingezet -niet vanuit het eigenbelang van de koning, maar voor het goede van het volk- is dit een krachtig instrument dat richting geeft aan grootse veranderingen.

FQ (De Krijger)
Dit kwadrant staat voor onze fysieke kracht. Wanneer boosheid en temperament niet langer worden onderdrukt maar worden geleid, worden doelen eenvoudig gerealiseerd en neemt resultaatgerichtheid toe.

SQ (De Mysticus)
Spirituele intelligentie is richtinggevend voor je persoonlijke groei. Het stelt je in staat om te vertrouwen op je intuïtie en op zaken die groter zijn dan alleen je rationele vermogens. Bovendien kun je beter reflecteren op hoe je handelt in het dagelijks leven.

EQ (De Minnaar)
Emotionele intelligentie is een belangrijk aspect van de volwassen mannelijke persoonlijkheid. Als gevolg van het mannelijke stigma (niet voelen) is dit kwadrant vaak nog onderontwikkeld. Op een volwassen manier omgaan met je emoties en herkennen van die van anderen maakt je bijzonder krachtig en weerbaar.

Persoonlijke ontwikkeling
Ik kan mij voorstellen dat je nieuwsgierig bent geworden naar waar jij staat in dit model. Want als je dat eenmaal weet, kun je stappen maken in je persoonlijke ontwikkeling. Uiteindelijk maakt deze ontwikkeling je leven evenwichtiger, zowel op de werkvloer als privé. Als trainer en coach vind ik het belangrijk dat mannen de mogelijkheid hebben om zichzelf te ontwikkelen en zichzelf niet blijven conformeren aan wat er van hen wordt verwacht. Het is tijd dat we uit de bestaande hokjes stappen en leren hoe we het op alle vlakken beter kunnen doen.