Blog

Authentiek Leiderschap

Man of vrouw zijn vormt een van de meest sterke identificaties van ons als mens. Nog voordat je een naam krijgt, ligt deze identiteit al vast. Vanaf dat moment maak je onlosmakelijk onderdeel uit van het collectief mannen of vrouwen. Wij mannen staan nu voor de opgave om een nieuwe, meer volwassen vorm van persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Vanuit BolsterKracht maken we gebruik van een model voor authentiek leiderschap. Dit model bestaat uit vier archetypische kwadranten met ieder een positieve en negatieve pool. Authentiek leiderschap bevindt zich in het midden van deze polen.

Lees verder

Vrouwelijk en mannelijk leiderschap in balans

Over leiderschap en de bijbehorende kwaliteiten valt veel te zeggen. Wat daarbij vaak naar voren komt is het belang van het inzetten van zowel typisch mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten. In deze tijd wordt er juist een beroep gedaan op persoonlijk leiderschap. In mijn optiek vormen rationeel en intuïtief denken en handelen de basis. Leiding nemen over werk en leven én daarbij trouw blijven aan jezelf. Weten welke mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten bijdragen aan goed persoonlijk leiderschap is daarbij van essentieel belang.

Lees verder