Blog

Authentiek Leiderschap

Over leiderschap en de bijbehorende kwaliteiten valt veel te zeggen. Wat daarbij vaak naar voren komt is het belang van het inzetten van zowel typisch mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten. In deze tijd wordt er juist een beroep gedaan op persoonlijk leiderschap. In mijn optiek vormen rationeel en intuïtief denken en handelen de basis. Leiding nemen over werk en leven én daarbij trouw blijven aan jezelf. Weten welke mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten bijdragen aan goed persoonlijk leiderschap is daarbij van essentieel belang.

Lees verder