Wees kritisch wie jou coacht

Nederland kent ongeveer 63.000 coaches (bron:KVK). Slechts 10 procent van hen is aangesloten bij een beroepsvereniging en heeft zich laten certificeren. Het vakgebied van coaching is groeiende en de titel van coach is niet beschermd. Het wordt daarmee steeds lastiger om het kaf van het koren te scheiden. Ervaringsdeskundigheid en goede luistervaardigheden zijn niet voldoende om mensen vakkundig te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Zorg ervoor dat je met een coach in zee gaat die is aangesloten bij een beroepsvereniging en zich heeft laten certificeren.

Eigenaarschap
De Internationale Coaching Federatie (ICF) definieert coaching als volgt:
“op een creatieve manier samenwerken met klanten waarbij  het bewustzijn wordt uitgedaagd en de klant geïnspireerd raakt om zijn/haar persoonlijke en professionele potentieel te maximaliseren.”
 
Hierbij is het principe van eigenaarschap cruciaal. Als klant krijg je inzicht in hoe je eigen patronen situaties in stand houden en vervolgens leer je deze te doorbreken. Daarmee zijn coachingsgesprekken geen passieve gesprekken. Het vraagt moed en doorzettingsvermogen om patronen te doorbreken buiten de sessie. Met de inzichten die je opdoet in het gesprek ga je zelf actief aan de slag.

Coachen als vak
Een professionele coach richt zich dan ook op de ontwikkeling van de klant en de duurzame effecten van verandering. Daarvoor sluit hij of zij zich aan op jouw referentiekader en jullie werken vandaar uit samen aan het realiseren van jouw doelstellingen. Daarbij is het cruciaal dat de coach zijn of haar eigen patronen kent zodat deze ondersteunend kunnen worden ingezet. Als coach ontwikkel je jezelf dus ook continu door middel van training, intervisie en supervisie en je reflecteert tijdens de begeleiding.

Certificering
Een goede klik en een vakbekwame coach zijn belangrijk voor het succes van een coachingstraject. Er zijn drie verschillende certificerende instanties van coaches actief in Nederland: StiR; NOBCO en ICF. Deze instanties stellen hoge eisen aan de coach en zetten zich in ter bevordering van het vak van coach. Aarzel niet een potentiële coach naar diens opleiding, ervaring en certificering bij een beroepsvereniging te vragen.

Wanneer je coach over het internationale keurmerk van de ICF beschikt, dan heeft hij of zij een gedegen opleiding gehad, ruime ervaring opgebouwd, hanteert hij of zij heldere ethische regels en heeft zijn of haar coachvaardigheden objectief laten toetsen. Weet met wie je in zee gaat.