Vrouwelijk en mannelijk leiderschap in balans

Als het gaat om leiderschap zijn alleen de masculiene kenmerken als daadkrachtig, dominant of risicovol gedrag niet voldoende. Uit onderzoek van Harry Garretsen en Jana Stoker (Rijksuniversiteit Groningen) blijkt dat een mensen juist de combinatie tussen masculiene en feminiene kenmerken bij hun leiders terug willen zien. Een combinatie van de feminiene kenmerken als invoelend, warm en sympathiek en de masculiene worden nu juist gewaardeerd.

Lange tijd hebben we te veel belang gehecht aan de masculiene kenmerken voor mannen. Intussen is daar een ander beeld bij gekomen; dat van een man die in contact staat met zijn intuïtieve kwaliteiten. Toch is contact met je gevoel slechts één aspect van de volwassen mannelijke persoonlijkheid. Door de meer feminiene kwaliteiten alleen naar het domein van de vrouw te verwijzen, blijft bij een man een gedeelte van zijn potentieel onbenut. Het ontwikkelen van zowel je masculiene als feminiene kwaliteiten leidt tot een meer volwassen mannelijke persoonlijkheid.

Mannelijk via het vrouwelijke 

Het spel tussen het mannelijke en het vrouwelijke speelt zich in jezelf af. Emma Jung beschreef het belang van de ontwikkeling van de Anima (het vrouwelijke in de man) en de Animus (het mannelijke in de vrouw).

Hoe meer je het vrouwelijke of het mannelijke in jezelf onderdrukt of veroordeelt, hoe verder je van jezelf af komt te staan. Door je Anima te ontwikkelen, neemt je authentieke mannelijkheid toe. Paradoxaal genoeg maakt dit je juist mannelijker. Deze ontwikkeling maakt je meer verbonden, stelt je in staat om je gevoelens onder woorden te brengen en krachtig aan te geven waar jij voor staat.

Vieren van het verschil

Een té grote nadruk op gelijkheid leidt tot het negeren van verschil. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, maar wel verschillend: de persoonlijkheidsstructuur en collectieve patronen van de man verschillen van die van de vrouw. Onlangs heeft de American Psychology Association (APA) nieuwe richtlijnen opgesteld voor de begeleiding van mannelijke cliënten. Ik vind dat een goede ontwikkeling: verschil erkennen brengt meer balans dan krampachtig streven naar het oplossen van het verschil.

Intuïtieve kwaliteiten

In mijn begeleiding ontmoet ik mannen die worstelen met de meer intuïtieve kanten van hun persoonlijkheid. Of mannen die juist moeite hebben met krachtig grenzen stellen. Deze tijd vraagt van mannen om zich evenwichtig te bewegen tussen ratio en gevoel. Dat is in mijn beleving precies wat de wereld nodig heeft: mannen die zich krachtig en onomwonden uitspreken en volledig in contact staan met hun intuïtieve kwaliteiten.